DELAVNICE RAZISKOVALNO-RAZVOJNIH PROJEKTOV

Delavnice raziskovalno – razvojnih projektov

Woodrise 2022 ponuja celodnevna predavanja, na katerih se lahko udeleženci vključijo v evropske raziskovalno-razvojne projekte o virih, oblikovanju in varnosti masivnega lesa.

Timber on Top

Razširitve, razširitve z biološkimi, montažnimi gradbenimi sistemi, krožnimi poslovnimi modeli za ponovno uporabo stavb v sodelovanju z akterji iz celotne vrednostne verige.

InFutUReWood
Innovative Design for the Future Use and Reuse of Wood (Building) Components

Ponovna uporaba lesa kot konstrukcijskega materiala s pomočjo analize preteklih izkušenj za oblikovanje prihodnjih rešitev, prepoznavanje problemov, tehnične rešitve in prenos znanja.

BERTIM
Building Energy Renovation Through Timber refabricated Modules

Manj vsiljiva montažna rešitev za prenovo, ki izboljša energetsko učinkovitost, kakovost zraka, estetiko, udobje in vrednost nepremičnine.

ProGETonE
Proactive Synergy of Integrated Efficient Technologies on Buildings’ Envelopes

Nove rešitve za udobnejše, učinkovitejše in potresno varnejše domove s pristopom, osredotočenim na uporabnika.

DynaTTB
Dynamic Response of Tall Timber Buildings Under Service Load

Kvantifikacija strukturnega blaženja v visokih lesenih stavbah (TTB) in razširjanje ugotovitev preko smernic za projektiranje TTB.

e-SAFE

e-SAFE je cenovno dostopen pristop za prenovo stavb, ki s tehničnimi inovacijami, novimi načini financiranja in izpopolnjevanjem zagotavlja visoko energetsko učinkovitost in potresno varnost.

BASAJAUN
Sustainable Wood Construction for Rural Development and Urban Transformation

Predstavitev optimiziranih lesenih gradbenih verig, ki spodbujajo razvoj podeželja in preobrazbo mest ter so hkrati povezane s trajnostnim gospodarjenjem z gozdovi v Evropi.

Build-in-Wood

Razširitev lesene gradnje z visokokakovostnimi, cenovno dostopnimi in okolju prijaznimi stanovanji za obvladovanje rasti mest in podnebnih sprememb. 

CLICKdesign
Delivering Fingertip Knowledge to Enable Service Life Performance Specification of Wood

Protokol za razvoj programske opreme, ki je zasnovana glede na uspešnost rezultatov, ki uporabnikom omogoča vpogled v delovanja lesa glede na njegovo življenjsko dobo.

Pharaon
Pilots for Healthy and Active Ageing

Podpira starajoče se evropsko prebivalstvo z odprto platformo, integrirano digitalno pomočjo za večjo neodvisnost, varnost in kakovost življenja.